Poster for the movie "Metropolis"

Metropolis

Metropolis

20011 h 48 min
Overview

Kenichi and his detective uncle, Shunsaku Ban, leave Japan to visit Metropolis, in search of the criminal, Dr. Laughton. However, when they finally find Dr. Laughton, Kenichi and Shunsaku find themselves seperated and plunged into the middle of a larger conspiracy. While Shunsaku searches for his nephew and explanations, Kenichi tries to protect Tima (a mysterious young girl), from Duke Red and his adopted son Rock, both of whom have very different reasons for wanting to find her.

Metadata
Director Rintaro
Runtime 1 h 48 min
Release Date 26 May 2001
Actors
Starring: Yuka Imoto, Kei Kobayashi, Kōki Okada, Taro Ishida, Kousei Tomita, Norio Wakamoto, Junpei Takiguchi, Takeshi Aono, Masaru Ikeda, Shun Yashiro, Toshio Furukawa, Shigeru Chiba, Masashi Ebara, Takaya Hashi, Norihiro Inoue, Rikako Aikawa, Tomohisa Asou, Michael Shitanda, Takeshi Sasaki, Shigeru Shibuya, Tomoyuki Shimura, Tomokazu Sugita, Kenichi Suzumura, Keiichi Sonobe, Susumu Chiba, Makoto Higo, Mami Koyama, Yūko Minaguchi, Rica Matsumoto, Daisuke Ryû, Takashi Yanase, Go Nagai, Yutaka Hayashi, Toshiyuki Honda, Kozue Okada, DJ Taro, Tatsuya Fukunoue, Ken Ayugai, Yusuke Suzuki

Posted

in

by

Tags: