Poster for the movie "Patlabor: The Movie"

Patlabor: The Movie

Patlabor: The Movie

19891 h 40 min
Overview

A mysterious suicide and a series of unmanned robot run-aways sparks off a Police investigation into the suspicious software on-board thousands of industrial robots around Tokyo.

Metadata
Director Mamoru Oshii
Runtime 1 h 40 min
Release Date 1 January 1989
Actors
Starring: Mina Tominaga, Toshio Furukawa, Ryūsuke Ōbayashi, Yoshiko Sakakibara, Yō Inoue, Issei Futamata, Michihiro Ikemizu, Daisuke Gouri, Shigeru Chiba, Osamu Saka, Mahito Tsujimura, Tomomichi Nishimura, Shinji Ogawa, Kōji Tsujitani, Toshihiko Kojima

Posted

in

by

Tags: